ops ops

1 listopada 2007

You got Bear’s Footskin 1.
You got Animal Skin 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Animal Skin 1.
You got Pointed Scale 1.
You got Animal Skin 1.
You got Potato 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Animal Skin 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Animal Skin 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Animal Skin 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Animal Skin 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Animal Skin 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Animal Skin 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Potato 1.
You got Animal Skin 1.
You got Animal Skin 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Potato 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Animal Skin 1.
You got Potato 1.
You got Bear’s Footskin 1.
You got Bear’s Footskin 1.
You got Green Herb 1.
You got Sticky Mucus 1.
You got Animal Skin 1.
Use @request or PM a GM on IRC if you have a question or problem!
Please remember to vote for ViciousRO, Thanks!
You got Animal Skin 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Animal Skin 1.
You got Animal Skin 1.
You got Animal Skin 1.
You got Bear’s Footskin 1.
You got Sticky Mucus 1.
You got Bear’s Footskin 1.
You got Potato 1.
You got Bear’s Footskin 1.
You got Potato 1.
You got Animal Skin 1.
You got Animal Skin 1.
You got Bear’s Footskin 1.
You got Animal Skin 1.
You got Animal Skin 1.
You got Green Herb 1.
You got Potato 1.
You got Garlet 1.
You got Bear’s Footskin 1.
You got Honey 1.
You got Potato 1.
You got Animal Skin 1.
You got Bear’s Footskin 1.
You got Potato 1.
You got Bear’s Footskin 1.
You got Animal Skin 1.
You got Animal Skin 1.
You got Animal Skin 1.
You got Potato 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Animal Skin 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Potato 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Garlet 1.
You got Animal Skin 1.
You got Sticky Mucus 1.
You got Sticky Mucus 1.
You got Green Herb 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Bear’s Footskin 1.
You got Animal Skin 1.
You got Bear’s Footskin 1.
You got Animal Skin 1.
You got Potato 1.
You got Animal Skin 1.
You got Potato 1.
You got Green Herb 1.
You got Bear’s Footskin 1.
You got Garlet 1.
You got Potato 1.
You got Sticky Mucus 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Animal Skin 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Animal Skin 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Potato 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Animal Skin 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Potato 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Raccoon Leaf 1.
You got Animal Skin 1.
You got Bear’s Footskin 1.
You got Animal Skin 1.
You got Bear’s Footskin 1.
You got Animal Skin 1.
You got Animal Skin 1.
You got Raccoon Leaf 1.
Night has fallen
Sadako : :O
Sadako : hi ;o
GM-Zim : Was that a coincidence
GM-Zim : that you got up as the same time I healed you?
Sadako : ee..
Sadako : I was reading a book :< GM-Zim : I see… Sadako : ^^’ You got Raccoon Leaf 1. You got Raccoon Leaf 1. You got Animal Skin 1. You got Raccoon Leaf 1. You got Raccoon Leaf 1. You got Animal Skin 1. You got Animal Skin 1. You got Raccoon Leaf 1. You got Animal Skin 1. You got Animal Skin 1. You got Raccoon Leaf 1. You got Raccoon Leaf 1. You got Raccoon Leaf 1. You got Animal Skin 1. You got Animal Skin 1. You got Potato 1. You got Raccoon Leaf 1. You got Garlet 1. You got Green Herb 1. You got Sticky Mucus 1. You got Raccoon Leaf 1. You got Potato 1. You got Raccoon Leaf 1. You got Animal Skin 1. You got Potato 1. You got Raccoon Leaf 1. You got Animal Skin 1. You got Animal Skin 1. You got Raccoon Leaf 1. You got Animal Skin 1. You got Garlet 1. You got Grape 1. You got Sticky Mucus 1. You got Raccoon Leaf 1. You got Animal Skin 1. You got Raccoon Leaf 1. You got Raccoon Leaf 1.

3 Odpowiedzi na “ops ops”

  1. 1 Dodo Pisze :

    NOLIFE XD!!!!!!!!!!! w dodatku bot XD

  2. 2 Kapelino Pisze :

    AAA .!! To jest to jak Cie GM złapał, bo myślał, że jesteś botem .?? xDDDDD

  3. 3 Dodo Pisze :

    lol a miala byc nowa notka :

Napisz odpowiedź


  • RSS